Pogoda

Aktualności

Wiodącym tematem tego okresu liturgicznego był chrzest, którego w starożytności udzielano podczas Wigilii Paschalnej. Był to również czas przygotowania pokutników, których pokuta kończyła się w danym roku i w Wielkim Tygodniu (w Rzymie było to zwykle w Wielki Czwartek)  mieli otrzymać rozgrzeszenie.

Pierwsze pewne informacje o praktykowaniu w Kościele okresu Wielkiego Postu trwającego czterdzieści dni pochodzą z IV wieku. Pisze o tym św. Atanazy z Aleksandrii w swoim szóstym Liście wielkanocnym z roku 334: Rozpoczynamy czterdziestodniowy post pierwszego dnia miesiąca Phamenoth (25 lutego).

Drogę Krzyżową rozpowszechnili franciszkanie w średniowieczu. Była ona najwcześniej odprawiana w Jerozolimie – tam również w dzisiejszych czasach podczas Drogi Krzyżowej przemierza się ulice miasta, którym mógł przejść Jezus, dźwigając krzyż.

Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku w wigilię stawiano w pokojach snopki zboża – i był to zwyczaj praktykowany we wszystkich warstwach społecznych. Wieczerza wigilijna składała się w rodzinach chłopskich z siedmiu potraw, w domach szlacheckich – z dziewięciu, w domach zamożnej arystokracji – z jedenastu. Kto ilu potraw nie skosztuje, tyle go przyjemności w ciągu roku ominie.

W ażurowej dzwonnicy na cmentarzu znajduje się od 1997 roku stary pęknięty dzwon p.w. Św. Jakuba Apostoła, największy ze wszystkich 11- cetnarowy (660 kg) średnicy ponad metrowej. Widnieją na nim plakietki ukazujące Św. Jakuba Apostoła (patrona kościoła) i Św. Mikołaja (patrona plebana) oraz ornament roślinny.

archiwum wiadomości