Wielki Tydzień

2011-04-17

Te trzy dni są powszechnie nazywane „wielkimi”, ponieważ przeżywamy w nich na nowo najważniejsze wydarzenie naszego odkupienia. Przypominają nam bowiem o samej istocie wiary chrześcijańskiej – męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Benedykt XVI

1. Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej (godz. 1800)
 

W tym dniu Kościół wspomina Ostatnią Wieczerzę, podczas której Pan Jezus w przeddzień swojej męki i śmierci ustanowił sakrament Eucharystii oraz sakrament kapłaństwa. W ten sam wieczór Jezus zostawił nam nowe przykazanie miłości. Pod koniec liturgii Wielkiego Czwartku Kościół umieszcza Najświętszy Sakrament w specjalnie przygotowanym miejscu (zwanym ciemnicą), ma to symbolizować samotność w Getsemani i śmiertelną udrękę Jezusa.
 

Przed Najświętszym Sakramentem wierni kontemplują Pana Jezusa w godzinie Jego samotności. Trwajmy tego dnia na adoracji Najświętszego Sakramentu do godziny 22.

a) Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 1800,

b) przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy,

c) adoracja w ciemnicy do godz. 2200

 

2. Wielki Piątek – Liturgia na cześć Męki Pańskiej (godz. 1600)
 

a) Wielki Piątek to dzień upamiętniający mękę Chrystusa i Jego śmierć na krzyżu. W tym dniu liturgia Kościoła nie przewiduje sprawowania Mszy św., lecz wspólnota gromadzi się by rozpamiętywać na nowo cierpienie Pana Jezusa. Po wysłuchaniu opisu męki Chrystusa wspólnota poleca w modlitwie wszystkie potrzeby Kościoła i świata, adoruje krzyż i przyjmuje komunię św. i adoruje Chrystusa złożonego w grobie
 

b) to dzień pokuty i modlitwy. Obowiązuje post ścisły

 

 • Adoracja dzieci i młodzieży gimnazjalnej w ciemnicy (700 - 1430)

   

  700 – klasa 2 i 3 gimnazjum

  800 – klasa 1 gimnazjum

  900 – klasa 6

  1000 – klasa 5

  1100 – klasa 4

  1200 – klasa 3

  1300 – klasa 2

  1400  1430 klasa 0 i klasa 1

   

 • Droga krzyżowa o godz. 1600

   

 • Liturgia na cześć Męki Pańskiej

   

 • Adoracja Chrystusa złożonego w grobie (1900 - 700)

   

  1900 – 2000 – Rokicka

  2000 – 2100 – Rzepkowa

  2100 – 2200 – Królowa

  2200 – 2300 – Wójcikowa

  2300 – 2400 – Smutkowa

  2400 – 100 – Wójtowa

  100 – 200 – Żydowa

  200 – 300 – Bryjowa

  300 – 400 – Leligdonowa

  400 – 500 – Sołtysia

  500 – 600 – Malatowa

  600 – 700 – Rychlikowa3. Wielka Sobota – Wigilia paschalna (godz. 1800)
 

W oczekiwaniu na wielkie wydarzenie zmartwychwstania wierni trwają z Maryją na modlitwie - prosząc o wstawiennictwo Najświętszą Maryję Pannę, która szła za Jezusem drogą męki i krzyża i wzięła Go w ramiona po zdjęciu z krzyża. Wigilia Paschalna.
 

a) błogosławienie pokarmów wielkanocnych, godz. 100012001400
 

b) Liturgia Wigilii Paschalnej
 

 • liturgia światła – poświęcenie ognia i przygotowanie paschału. (Od nowego ognia zostaje zapalony paschał, będący symbolem zmartwychwstałego Chrystusa). 
  Na liturgię przynosimy świece
   

 • liturgia słowa – (rozważamy jak to Bóg w minionych czasach wybawił swój lud i jak w końcu zesłał nam Swojego Syna jako odkupiciela),


 • liturgia chrzcielna – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. (Na nowo wyrzekniemy się szatana i jego czynów, aby niewzruszenie trwać przy Bogu.)


 • liturgia eucharystyczna –zamyka obrzędy tej niezwykłej nocy, wprowadzającej nas w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego4. Niedziela Wielkanocna - Zmartwychwstanie Pańskie
 

a) Procesja Rezurekcyjna rano – godz. 600
 

b) Msze św. w ciągu dnia, godz. 93011301600
 

c) Nieszpory godz. 1500

 

5. Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
 

a) Msze św. w godz. 73093011301600


Godziny Mszy św.


w niedziele 730, 930, 1130, 1600
w święta nieobowiązkowe 800, 1000, 1700
w dni powszednie 700, 1800
Parafia w obiektywie