Liturgia Wielkiego Postu

2011-03-27

Potrzeba rachunku sumienia, by poznać stan swojego ducha; pokory, aby uznać winę; wiary w miłosierdzie, aby prosić o przebaczenie Boga i braci; oraz miłości, aby na nowo przylgnąć do prawdy, dobra i piękna.

Benedykt XVI

1. Wielki Post.
 

Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową i kończy się po południu w Wielki Czwartek, przed Mszą Wieczerzy Pańskiej. Podzielony jest na dwie części: Okres pokutny – trwający do piątej niedzieli Wielkiego Postu oraz okres pasyjny rozpoczynający się od poniedziałku po piątej niedzieli Wielkiego Postu.
 

2. Czwarte przykazanie Kościelne.
 

Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 

a) czynami pokutnymi są: modlitwa, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post,
 

b) czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu,
 

c) wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową oraz zaleca się ją w Wigilię Bożego Narodzenia,
 

d) post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 rokiem życia,
 

e) uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty,
 

f) powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu.
 

3. Nabożeństwa Wielkopostne w naszej parafii.
 

a) Droga Krzyżowa - Piątek:

  • dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej o godz. 1700

  • dla dorosłych o godz. 1800

  • oraz w niedziele po Mszy św. o godz. 1130

b) Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - niedziela godz. 1500Godziny Mszy św.


w niedziele 730, 930, 1130, 1600
w święta nieobowiązkowe 800, 1000, 1700
w dni powszednie 700, 1800
Parafia w obiektywie