Aktualności

2012-03-18

Liturgia Mszy św. dzisiejszej niedzieli, nazwanej „Laetare”, wzywa do radowania się zgodnie ze słowami antyfony na wejście: „Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy”.

 

 Benedykt XVI

2012-03-10Pamiętajcie, że Chrystus nieustannie otacza was Swą miłosierną miłością. Niech ta świadomość napełnia was pokojem i prowadzi po trudnych ścieżkach codzienności.
 

 

bł. Jan Paweł II

2012-03-04

 Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego Miłosierdzia o tyle, o ile sam przemieni się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich.

 

bł. Jan Paweł II

< 1 ... 122 123 124 125 126 ... 139 >

Godziny Mszy św.


w niedziele 730, 930, 1130, 1600
w święta nieobowiązkowe 800, 1000, 1700
w dni powszednie 700, 1800
Parafia w obiektywie