Małżeństwo

OBRZĘD SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

 


1. Wyrażenie pragnienia zawarcia sakramentu małżeństwa

 

Ksiądz:  wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia.

 

Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?

 

Narzeczeni: Chcemy.

 

Ksiądz: Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i zlej doli, aż do końca życia?

 

Narzeczeni: Chcemy.

 

Ksiądz: Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?

 

Narzeczeni: Chcemy.

 

 

2. Hymn do Ducha Świętego

 

Ksiądz: Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła.

 

 

3. Zawarcie małżeństwa

 

[Ksiądz zwraca się do narzeczonych, aby wyrazili zgodę małżeńską]

 

Ksiądz: Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej.

 

[Narzeczeni zwracają się do siebie i podają sobie prawe dłonie. Ksiądz wiąże je końcem stuły]

 

[Narzeczony powtarza za księdzem]

 

Narzeczony:   Ja... biorę ciebie...za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący, w Trójcy Jedyny, i wszyscy Święci.

 

[Następnie powtarza narzeczona]

 

Narzeczona: Ja... biorę ciebie...za męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący, w Trójcy Jedyny, i wszyscy Święci.

 

 

4. Potwierdzenie małżeństwa

 

Ksiądz:  "Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela". Małżeństwo przez was zawarte ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, † i Ducha Świętego. Amen.

 

 

5. Błogosławienie i nałożenie obrączek

 

Ksiądz: Pobłogosław, Boże, te obrączki, które poświęcamy † w Twoim imieniu; Spraw, aby ci, którzy będą je nosić, dochowali sobie doskonałej wierności, trwali w Twoim pokoju, pełnili Twoją wolę i zawsze się miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.


Wierni: Amen.

 

Ksiądz: Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki.

 

[Mąż nakłada na serdeczny palec żony obrączkę]

 

Narzeczony: ...przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

[Żona nakłada na serdeczny palec męża obrączkę]

 

Narzeczona: ...przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

 

6. Modlitwa powszechna

Godziny Mszy św.


w niedziele 730, 930, 1130, 1600
w święta nieobowiązkowe 800, 1000, 1700
w dni powszednie 700, 1800
Parafia w obiektywie