Posługa sakramentalna dla chorych

„Obowiązkiem duszpasterzy jest pouczanie wiernych o dobrodziejstwach tego sakramentu. Wierni powinni zachęcać chorych do wezwania kapłana i przyjęcia tego sakramentu...”


KKK1516

 

 

Z posługą duszpasterską do chorych udajemy się w Pierwszy Piątek miesiąca o godz. 8:00.

 

 

 

OBRZĘD NAMASZCZENIA CHORYCH

 

[W domu chorego należy przygotować: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece; na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą]

 

1. Pozdrowienie i akt pokutny

 

Ksiądz: Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom.

 

Wszyscy: I z duchem twoim.

 

Ksiądz: Niech ta woda przypomni nam przyjęty chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, który nas odkupił przez swoja mękę i zmartwychwstanie.

 

[Ksiądz kropi chorego wodą święconą]

 

Ksiądz: Drodzy bracia i siostry, nasz Pan, Jezus Chrystus, który tyle dla nas wycierpiał, jest obecny wśród nas, zgromadzonych w Jego imię. Ewangelia opowiada, że chorzy przychodzili do Jezusa, aby go błagać o zdrowie. On to zwraca się do nas przez apostoła Jakuba „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w Imię Pana. Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”. Dlatego dzisiaj przychodzę jako kapłan Kościoła, aby się modlić nad tym chorym (tą chorą) i namaścić go (ją) poświęconym olejem. Polecajmy więc naszego chorego brata (naszą chorą siostrę) łasce i mocy Chrystusa, by doznał (a) ulgi w cierpieniu i powrócił (a) do zdrowia.

 

Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w obrzędach sakramentu.

 

Wszyscy: Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewice, wszystkich Aniołów i Świętych, i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana, Boga naszego.

 

Ksiądz:  Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

 

Wszyscy: Amen.

 

2. Czytanie słowa Bożego


3. Litania za chorego


[ksiądz w milczeniu kładzie ręce na głowie chorego]

 

4. Modlitwa dziękczynna nad olejem.


5. Święte namaszczenie

 

[Ksiądz poświęconym olejem namaszcza czoło i ręce chorego]

 

Ksiądz: Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego.

 

Wszyscy: Amen.

 

Ksiądz: Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie.

 

Wszyscy: Amen.

 

6. Modlitwa po namaszczeniu.

 

Ksiądz: Módlmy się. Prosimy Cię, nasz Odkupicielu, pokrzep łaską Ducha Świętego chorego (chorą). Ulecz jego (jej) słabości i odpuść mu (jej) grzechy. Oddal od niego (niej) wszystkie cierpienia. Przywróć mu (jej) pełne zdrowie duszy i ciała, aby nabrał (a) sił do pełnienia swoich obowiązków. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

7. Zakończenie obrzędu.

 

Ksiądz: Módlmy się wspólnie do Boga, jak nas nauczył nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus.

 

Wszyscy: Ojcze nasz...

 

[Chory przyjmuje Komunię św.]


8. Błogosławieństwo końcowe.

Godziny Mszy św.


w niedziele 730, 930, 1130, 1600
w święta nieobowiązkowe 800, 1000, 1700
w dni powszednie 700, 1800
Parafia w obiektywie