Bierzmowanie

„Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej: zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie; ścisłej jednoczy nas z Chrystusem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udoskonala naszą wieź z Kościołem; udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża”


KKK 1303

 

 

Sakrament bierzmowania udzielany jest przy końcu 3 klasy gimnazjum lub na początku pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym przygotowaniem jest dwugodzinna katecheza w szkole. Dodatkowym, koniecznym uzupełnieniem są spotkania z bierzmowanymi     przy parafii zamieszkania.


(z dekretu Metropolity Krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza
w sprawie organizacji i funkcjonowania katechezy parafialnej
– 30 października 2006)

 

 

„Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysły przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej”


KKK1309

 


„Przyjmując bierzmowane, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do Ducha Świętego”


KKK1310

 

 

Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.


KKK1311

 


Przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii.

 

W roku szkolnym 2017/2018 do  sakramentu bierzmowania przygotowuje się 54 kandydatów.

Termin sakramentu bierzmowania - 4 czerwca 2018r. godz. 18:00.

 

 

OBRZĘD BIERZMOWANIA


1. Przedstawienie kandydatów

 

Ksiądz: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii .....


Biskup:  Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

 

Ksiądz: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz  przystąpili do sakramentu pokuty.

 

Biskup: Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

 

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

 

Wszyscy:  Amen.

 

2. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

 

Biskup:  A teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na chrzcie świętym albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu. Pytam każdego z was:


Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

 

Kandydaci:   Wyrzekam się.

 

Biskup:  Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

 

Kandydaci:  Wierzę.

 

Biskup:  Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy; umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

 

Kandydaci:  Wierzę.

 

Biskup:  Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

 

Kandydaci:  Wierzę.

 

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

 

Kandydaci:  Wierzę.

 

Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

Wszyscy:  Amen.

 

3. Liturgia sakramentu

 

Biskup: Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje; odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

 

[Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu i klękają.]

 

Biskup: Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela daj im ducha mądrości i rozumu, ducha umiejętności i pobożności napełnij ich duchem bojaźni Twojej: Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Wszyscy:  Amen.

 

[Kandydaci podchodzą do biskupa razem ze swoimi świadkami bierzmowania]


[Świadek bierzmowanego kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata]


[Biskup zwilża wielki polec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata]


Biskup: ...Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

 

Bierzmowany:  Amen.

 

Biskup: Pokój z tobą.

 

Bierzmowany: I z duchem twoim.

„Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej: zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie; ścisłej jednoczy nas z Chrystusem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udoskonala naszą wieź z Kościołem; udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża”

                                                                KKK 1303

 

 

                        Sakrament bierzmowania udzielany jest przy końcu 3 klasy gimnazjum

                        lub na początku pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych.                                     

Podstawowym przygotowaniem jest dwugodzinna katecheza w szkole.        Dodatkowym, koniecznym uzupełnieniem są spotkania z bierzmowanymi     przy parafii zamieszkania.

 

                        ( Ý z dekretu Metropolity Krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza

                        w sprawie organizacji i funkcjonowania katechezy parafialnej

                        – 30 października 2006)

 

                        „Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić                                     zmysły przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła                         powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej”

                                                                                              KKK1309

 

                        „Przyjmując bierzmowane, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić                    wcześniej do Ducha Świętego”

                                                                                              KKK1310

 

                        Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandyda

„Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej: zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie; ścisłej jednoczy nas z Chrystusem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udoskonala naszą wieź z Kościołem; udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża”

                                                                KKK 1303

 

 

                        Sakrament bierzmowania udzielany jest przy końcu 3 klasy gimnazjum

                        lub na początku pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych.                                     

Podstawowym przygotowaniem jest dwugodzinna katecheza w szkole.        Dodatkowym, koniecznym uzupełnieniem są spotkania z bierzmowanymi     przy parafii zamieszkania.

 

                        ( Ý z dekretu Metropolity Krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza

                        w sprawie organizacji i funkcjonowania katechezy parafialnej

                        – 30 października 2006)

 

                        „Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić                                     zmysły przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła                         powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej”

                                                                                              KKK1309

 

                        „Przyjmując bierzmowane, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić                    wcześniej do Ducha Świętego”

                                                                                              KKK1310

 

                        Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni                           poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania.              Zaleca się żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych by wyraźnie                            zaznaczyć jedność obu sakramentów.

                                                                                              KKK1311

 

            Przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii.

 

                        Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w dwóch                          grupach w drugi czwartek każdego miesiąca. Grupa I (klasa 2 gimnazjum)                      1700,  grupa II (klasa 3 gimnazjum 1830 ).

W roku szkolnym 2010/2011 do  sakramentu bierzmowania przygotowuje się 75 kandydatów.

ci powinni                           poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania.              Zaleca się żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych by wyraźnie                            zaznaczyć jedność obu sakramentów.

                                                                                              KKK1311

 

            Przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii.

 

                        Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w dwóch                          grupach w drugi czwartek każdego miesiąca. Grupa I (klasa 2 gimnazjum)                      1700,  grupa II (klasa 3 gimnazjum 1830 ).

W roku szkolnym 2010/2011 do  sakramentu bierzmowania przygotowuje się 75 kandydatów.

Godziny Mszy św.


w niedziele 730, 930, 1130, 1600
w święta nieobowiązkowe 800, 1000, 1700
w dni powszednie 700, 1800
Parafia w obiektywie